Ett sår läker

men mobbning lämnar alltid djupa spår.

Elaka ord kan ge bestående skador.

Vi är #påsammasida mot mobbning

Målet med kampanjen På samma sida är att berätta vad allt vi gör för att förebygga och utreda mobbning, såväl i skolorna som på fritiden. Kampanjen genomförs i samarbete mellan Esbo, Vanda, Grankulla, Helsingfors, polisen och inrikesministeriet.
 
Inget fall får bli i skymundan, utan varje fall måste utredas. De vuxna bör också ha tid att möta de unga i vardagen, genuint bry sig om dem och fråga dem hur de mår. Det är viktigt att ungdomarna känner till de gemensamma spelreglerna och vem de ska vända sig till i en mobbningssituation. Vi uppmanar ungdomarna att vända sig till en trygg vuxen om de har bekymmer.

KAMPANJENS MÅL

Vi vill uppmuntra ungdomarna att agera rättvist: berätta om de upptäcker mobbning eller om de blir mobbade samt genom sitt eget beteende minska mobbningen.

Vi uppmuntrar de vuxna att hjälpa och ingripa i mobbning, det ligger på den vuxnas ansvar att hjälpa barn och unga. Vi är alla vuxna på samma sida, mot mobbning.

Nedladdningsbart material

En telefon kan repareras,

men mobbning lämnar alltid djupa spår.

Ärren efter mobbning är svårare att fixa.

Berätta för en närstående vuxen om du blir mobbad i skolan eller på din fritid. Hens uppgift är att lyssna och hjälpa.

I samarbete